របៀបធ្វើ មាន់ស្ងោពិសេស

របៀបធ្វើ មាន់ស្ងោពិសេស —————– #គ្រឿងផ្សំ – មាន់ ១ក្បាល ១គីឡូ៨ខាំ – ឬសតាំងអោ ៥០ក្រាម – ខ្ទឹមស ៣០ក្រាម (ដំអោយបែក) – ស្លឹកតយ ១ខាំ – ប្រេងខ្យង

Read more